Backtrav

(backvårel, ) (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Almindelig Gåsemad, Storbrittanien Thale Cress, Estland Harilik müürlook, Finland Lituruoho, HollandZandraket, Island Akurskriðnablóm, Lettland Tala sikplikstinš, Litauien Baltažiedis vairenis, Norge Vårskrinneblom, Polen Rzodkiewnik pospolity, Ryssland Резушка Таля (резушка Таля), Tyskland Acker-Schmalwand,

Backtraven utnyttjas som modellväxt inom den molekylära genetiken och är en av de växter vars genuppsättning undersökts för att bättre t.ex. förstå jordbruksväxters funktion.