Tuvtåtel

(Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.) Fam:. Poaceae

Danmark Mose-Bunke, Storbrittanien Tufted Hair-grass, Estland Luht-kastevars, Finland Nurmilauha, HollandRuwe smele, Island Snarrótarpuntur, Lettland Parasta cinusmilga, Litauien Kupstine šluotsmilge, Norge Sølvbunke, Polen Śmiałek darniowy, Ryssland Щучка дернистая, луговник дернистый, Tyskland Rasen-schmiele,

Förr ansågs tuvtåteln inte alltid som ett oönskat gräs utan kunde ibland även ses som ett kulturgräs (norra Skandinavien och särskilt även Island). Vinterhärdigheten är nämligen mycket god, vilket till viss del kunde väga upp såväl låg smaklighet som lågt näringsvärde.

Se även luddtåtel

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

  • Vallens ålder bör inte överstiga 3-4 år.

  • Vid vallbrott plöj djupt och noga.

  •  

    Minst en ettårig gröda mellan vallarna.

  • Tidigt betessläpp och bra betestryck samt putsning efter avbetningarna

 

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider