Svinmålla

(dyngstav, mjölmålla, mälba, sockermilla, svinmäll, vitmålla, vitmäll, ) (Chenopodium album L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Hvidmeldet Gåsefod, Storbrittanien Fat-hen, Estland Valge hanemalts, Finland Jauhosavikka, HollandMelganzevoet, Island Helunjoli, Lettland Balta balanda, Litauien Baltoji balanda, Norge Meldestokk, Polen Komosa biała, lebioda, Ryssland Марь белая, Tyskland Weißer Gänsefuß,

I stora delar av Afrika och Asien har svinmållan en lång historia både som foderväxt och som människoföda, medan vi i Europa mest betraktar den som ett ogräs trots att den tillhör de mest användbara vilda växterna med ett högt innehåll av proteiner och mineraler, men också oxalater (jfr. rabarber) och nitrater. Bladen kan användas på ungefär samma sätt som spenat och med fördel stuvas eller t.ex. till grönsakssoppa och i pajer. Växten är nära besläktad med quinoa som odlas för frönas skull och svinmållan används också på sina håll till grötliknande rätter.

Se även blåmålla, fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, vägmålla


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Hultin S., Carlsson G. 2009. Rensa trädgården från kirskål, kvickrot, maskros och annat ogräs. Semic.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.