Svinmålla

(dyngstav, mjölmålla, mälba, sockermilla, svinmäll, vitmålla, vitmäll, ) (Chenopodium album L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Hvidmeldet Gåsefod, Storbrittanien Fat-hen, Estland Valge hanemalts, Finland Jauhosavikka, HollandMelganzevoet, Island Helunjoli, Lettland Balta balanda, Litauien Baltoji balanda, Norge Meldestokk, Polen Komosa biała, lebioda, Ryssland Марь белая, Tyskland Weißer Gänsefuß,

I stora delar av Afrika och Asien har svinmållan en lång historia både som foderväxt och som människoföda, medan vi i Europa mest betraktar den som ett ogräs trots att den tillhör de mest användbara vilda växterna med ett högt innehåll av proteiner och mineraler, men också oxalater (jfr. rabarber) och nitrater. Bladen kan användas på ungefär samma sätt som spenat och med fördel stuvas eller t.ex. till grönsakssoppa och i pajer. Växten är nära besläktad med quinoa som odlas för frönas skull och svinmållan används också på sina håll till grötliknande rätter.

Se även blåmålla, fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, vägmålla