Prickly Poppy

(Papaver argemone L.) Fam:. Papaveraceae

Danmark Kølle-Valmue, Estland Liivmagun, Finland Hietaunikko, HollandRuige klaproos, Island Skarlatsol, Lettland Saraina magone, Litauien Smiltynine aguona, Norge Klubbevallmue, Polen Mak piaskowy, Ryssland Мак аргемона, Tyskland Sand-Mohn, Storbrittanien Spikvallmo

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Ogräsharvning