Råglosta

(faxe, gasse, gåshavre, rågsvingel, swimmel, tader, ) (Bromus secalinus L.) Fam:. Poaceae

Danmark Rug-Hejre, Storbrittanien Rye Brome, Estland Rukkiluste, Finland Ruiskattara, HollandDreps, Island Rugfax, Lettland Rudzu lacauza, Litauien Rugine dirse, Norge Rugfaks, Polen Stokłosa żytnia, Ryssland Костёр ржаной, Tyskland Roggen-trespe,

Rödlistad

Ogräs eller primitivt sädesslag? Utgrävningsfynd tyder på att råglosta i äldre tider sannolikt odlades. Under 1700-talet och speciellt i slutet av 1800-talet uppges arten som ett besvärligt ogräs i höstsäd (råg och vete). Ibland kunde råglostan utgöra hela 25 % av rågskörden. Det finns ibland en underton av tolerans, kanske som en garanti mot missväxt och svält, trots att råglostamjöl blev mörkt och bittert samt gav ett beskt och tungjäst bröd. Därför gjorde man ofta tunnbröd. Den mörka färgen beror på att råglostan lätt angrips av en sotsvamp.

Se även luddlosta, sandlosta.

 

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

       Kontroll:

  • Rent utsäde!
  • Senarelagd höstsådd kan i vissa fall tillämpas så att redan uppkomna plantor av råglosta förstörs före sådd.
  • Vid måttlig - riklig förekomst av råglosta ska höstsädesfältet plöjas efter skörd och följas av vårsådd gröda, d.v.s. sträva efter en omväxlande växtföljd där höst- och vårsådda grödor växlar samtidigt som man vissa år kan köra plöjningsfritt och andra år plöjs fältet.

För vidare information kring  Kontroll/livsform se under fliken ovan.