Vanlig kavelhirs

(grön kavelhirs, ) (Setaria viridis (L.) P. Beauv.) Fam:. Poaceae

Danmark Grøn Skaermaks, Storbrittanien Green Bristle-grass, Estland Roheline kukeleib, Finland Viherpantaheinä, Lettland Zaļā sarene, Litauien Žalijoji šerytė, Norge Grøn busthirse, Polen Włośnica zielona, Ryssland Щетинник зелёный, Tyskland Grüne Borstenhirse ,

Se även fingerhirs, grå kavelhirs, hönshirs, kolvhirs.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Lågväxt 10-50 cm. Blad 5-8 mm breda, ovan glatta, bladkant sträv, bladlister otydliga, bladslidor hårkantade. Snärp 1-2 mm. Strån böjda vid basen, greniga, upptill sträva. Vippa 4-8 mm lång, grön, upprätt, tät, cylindrisk. Småax 2- 2,5 mm med vid basen långa gröna till gul-rödaktiga borst.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mindre - tämligen vanlig i Götaland och Svealand på sandig åker-, trädgårds- och ruderatmark.