Gatkamomill

(Matricaria suaveolens/matricaroides Porter ex Britton) Fam:. Asteraceae

Danmark Skive-Kamille, Storbrittanien Pineappleweed, Estland Lõhnav kummel, Finland Pihasaunio, HollandSchijfkamille, Island Hlaðkolla, Lettland Maura kumelite, Litauien Bevainike ramune, Norge Tunbalderbrå, Polen Rumianek bezpromieniowy, Ryssland Лепидотека пахучая, ромашка пахучая, Tyskland Strahlenlose Kamille,

Denna idag mycket vanliga art kommer ursprungligen från Nordamerika och sågs första gången 1848 i Sverige, närmare bestämt Uppsala. Man anser att den följt med jord från stadens Botaniska trädgård. 

LIVSFORM: Ettårig (sommar- och vinterannuell).

Hjärtblad: Tunglikt ovala (längd 2–4 mm), oskaftade. Nervatur ej synlig. Glatta.

Örtblad: Framkommer först två och två, de första två bladen är avlångt lansettlika med antingen hela bladkanter eller med 1–2 tänder. Senare blad parflikiga och så småningom dillika. Bildar rosett. Glatta eller med mycket glest hårig undersida.

Övrigt: Den fullvuxna plantans höjd kan variera mycket (5–40 cm) beroende på växtbetingelser och näringsförhållanden. Mycket tramptålig, styv, seg och något köttig. De gulgröna blomkorgarna som saknar kantblommor ("kronblad") sitter en och en mot stjälkarnas toppar. Starkt kryddluktande.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i alla jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter samt skräp- och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i radsådda trädgårdskulturer och fältmässig köksväxtodling.

Biologi: Mycket anpassningsbar. Förökas endast med frön, som gror under hela  vegetationsperioden. Frönas livslängd i marken 1–5 år,  ofta >5 år.