Gatkamomill

(Matricaria suaveolens/matricaroides Porter ex Britton) Fam:. Asteraceae

Danmark Skive-Kamille, Storbrittanien Pineappleweed, Estland Lõhnav kummel, Finland Pihasaunio, HollandSchijfkamille, Island Hlaðkolla, Lettland Maura kumelite, Litauien Bevainike ramune, Norge Tunbalderbrå, Polen Rumianek bezpromieniowy, Ryssland Лепидотека пахучая, ромашка пахучая, Tyskland Strahlenlose Kamille,

Denna idag mycket vanliga art kommer ursprungligen från Nordamerika och sågs första gången 1848 i Sverige, närmare bestämt Uppsala. Man anser att den följt med jord från stadens Botaniska trädgård.