Fältveronika

(Veronica arvensis L) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Mark-Ærenpris, Storbrittanien Wall Speedwell, Estland Põldmailane, Finland Ketotädyke, HollandVeld-ereprijs, Island Reykjadepla, Lettland Tiruma veronika, Litauien Dirvine veronika, Norge Bakkeveronika, Polen Przetacznik polny, Ryssland Вероника полевая, Tyskland Feld-Ehrenpreis,

Se även glansveronika, majveronika, murgrönsveronika, teveronika, trädgårdsveronika och åkerveronika.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.