Yellow Bristle-grass

(Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult) Fam:. Poaceae

Danmark Blågrøn Skærmaks, Finland Sinipantaheinä, Norge Blå Busthirse, Tyskland Rote Borstenhirse, Storbrittanien Grå kavelhirs

Control/species (click):

Handrensning eller uppgrävning