Syra-/Skräppa-arter

( ) Fam:. Polygonaceae

Danmark Syra/Skraeppe, Island Sura/Njoli, Norge Syra/Høymole,

Se även bergssyra, ängssyra, samt gårdsskräppa, krusskräppa, tomtskräppa.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.