Syra-/Skräppa-arter

( ) Fam:. Polygonaceae

Danmark Syra/Skraeppe, Island Sura/Njoli, Norge Syra/Høymole,

Se även bergssyra, ängssyra, samt gårdsskräppa, krusskräppa, tomtskräppa.