Blåmadra

(åkermadd, ) (Sherardia arvensis L) Fam:. Rubiaceae

Danmark Blåstjerne, Storbrittanien Field Madder, Finland Sinimatara, Island Blámaðra, Norge Blåmaure, Tyskland Ackerröte,

Rödlistad

(Delar av bildmaterialet från Biopix.dk.) 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Nästan runda (längd 6–10 mm), otydligt skaftade. Nervatur synlig. Kala.

Örtblad: Omvänt äggrunda så småningom ovala, uddspetsiga, 4–6 sittande i kransar, bladkanter hela och strävkantade. Kala eller glest håriga.

Övrigt: Fullvuxna plantor (längd 5–20 cm), spenslig. Stjälk fögrenad från basen, fyrkantig, sträv. Roten tydligt röd. Blommor rödlila i små huvudlika samlingar i stjälktoppar,.

Utbredning, växtplats och betydelse: Idag sällsynt i södra Götaland, längre norr ut mest tillfällig. Åker och trädgårdar. Inget ogräsproblem i dagens jordbruk. På tillbakagång.

Biologi: Förökas endast med frön, som är vårgroende.