Blåmadra

(åkermadd, ) (Sherardia arvensis L) Fam:. Rubiaceae

Danmark Blåstjerne, Storbrittanien Field Madder, Finland Sinimatara, Island Blámaðra, Norge Blåmaure, Tyskland Ackerröte,

Rödlistad

(Delar av bildmaterialet från Biopix.dk.)