Backförgätmigej

(Myosotis ramosissima Rochel) Fam:. Boraginaceae

Danmark Bakke-Forglemmigej, Storbrittanien Early Forget-me-not, Estland Kink-lõosilm, Finland Mäkilemmikki, Island Dvergmunablóm, Lettland Pakalnu neaizmirstule, Litauien Kalvinė neužmirštuolė, Norge Bakkeminneblom, Ryssland Незабудка ветвистая, незабудка холмовая, Tyskland Berg-Vergißmeinnicht ,

Se även brokförgätmigej, vårförgätmigej, åkerförgätmigejLIVSFORM: Ettårig (sommarannuell)

Hjärtblad: Äggrunda till runda (längd ca 5 mm), trubbiga, kortskaftade. Nervatur ej synlig. Bladöversida hårig.

Örtblad: Framkommer vanligen ett och ett efter varandra, ovala med avsmalnande bas, övre blad oskaftade, utspärrade hår, raka hår på bladundersidans mittnerv.

Övrigt: Fullvuxen planta 5–25 cm hög och har en från basen grenig upprätt stjälk, nedtill med utspärrade hår. Blommorna är små (bredd ca 2 mm), ljusblå med små gula knölar i kronpipens mynning, sitter i ensidigt knippe på huvudstjälkens och grenarnas övre delar för att sedan växa ut mer likt en klase, blomskaft (tilltryckta hår) ungefär lika långt som fodret.

Utbredning, växtplats och betydelse: Ganska vanlig i Götaland och södra Svealand. Sandig åkermark och torrängar. Inget problem som ogräs i dagens jordbruk.

I liknande miljöer växer den ofta tillsammans med vårförgätmigej (M. stricta) med vilken den lätt förväxlas. Hos den senare arten sitter blommorna nästan fast i stjälken då blomskaftet är mycket kort. Båda arterna blommar något tidigare än åkerförgätmigej (M. arvensis).

Biologi: Förökas endast med frön, som främst gror under vår och höst. Frönas livslängd i marken < 5 år.