Backförgätmigej

(Myosotis ramosissima Rochel) Fam:. Boraginaceae

Danmark Bakke-Forglemmigej, Storbrittanien Early Forget-me-not, Estland Kink-lõosilm, Finland Mäkilemmikki, Island Dvergmunablóm, Lettland Pakalnu neaizmirstule, Litauien Kalvinė neužmirštuolė, Norge Bakkeminneblom, Ryssland Незабудка ветвистая, незабудка холмовая, Tyskland Berg-Vergißmeinnicht ,

Se även brokförgätmigej, vårförgätmigej, åkerförgätmigej

Inget ogräsproblem i dagens jordbruk.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar ( t.ex. falsk såbädd) så att ogräsfröna stimuleras att gro före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att växten inte ges möjlighet att gå i blomm och sätta frö.