Gulsporre

(flugblomster, sporreblomma, ) (Linaria vulgaris Mill.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Almindelig Torskemund, Storbrittanien Common Toadflax, Estland Harilik käokannus, Finland Kannusruoho, Island Gullingin, Lettland Parastā vīrcele, Litauien Paprastoji linažolė, Norge Torskemunn, Ryssland Льнянка обыкновенная, Tyskland Gewöhnliches Leinkraut,

Det gamla namnet flugblomster syftar på att man förr brukade krossa växten och blanda med mjölk för att locka och döda flugor.

(Del av bildmaterialet från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.