Gulsporre

(flugblomster, sporreblomma, ) (Linaria vulgaris Mill.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Almindelig Torskemund, Storbrittanien Common Toadflax, Estland Harilik käokannus, Finland Kannusruoho, Island Gullingin, Lettland Parastā vīrcele, Litauien Paprastoji linažolė, Norge Torskemunn, Ryssland Льнянка обыкновенная, Tyskland Gewöhnliches Leinkraut,

Det gamla namnet flugblomster syftar på att man förr brukade krossa växten och blanda med mjölk för att locka och döda flugor.

(Del av bildmaterialet från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att gulsporren inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).