Gröe-arter

(Poa spp. ) Fam:. Poaceae

Danmark Rapgraes, Storbrittanien Meadow-grass, Island Sveifgras, Norge Rapp,

Se även kärrgröe, vitgröe, ängsgröe.LIVSFORM: Alla fleråriga (perenner) utom vitgröe som är ett- till tvåårig (annuell/bienn).

 

Blad med båtförslik spets. Vippa oftast pyramidlik. Småax flerbommiga, 2-5 mm långa.

Se även Gräs i Kulturlandskapet