Warty-cabbage

(Bunias orientalis L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Takkeklap, Estland Harilik tõlkjas, Finland Ukonpalko, HollandBunias, Island Rússakál, Lettland Austrumu dižperkone, Litauien Rytine engra, Norge Russekål, Polen Rukiewnik wschodni, Ryssland Свербига восточная, Tyskland Orientalsches Zackenschötchen, Storbrittanien Ryssgubbe


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.