Renkavle

(Alopecurus myosuroides Huds.) Fam:. Poaceae

Danmark Ager-Rævehale, Storbrittanien Black-grass, Estland Roti-rebasesaba, Finland Rikkapuntarpää, HollandDuist, Island Knjáliðagras, Lettland Pelastišu lapsaste, Litauien Pelinis pašiaušelis, Norge Åkerreverumpe, Polen Wyczyniec polny, Ryssland Лисохвост мышехвостниковый, Tyskland Acker-Fuchsschwanzgras ,

Ursprungligen från Medelhavsområdet och idag ett verkligt stort problem i många europeiska länder t.ex. Storbritannien, Belgien, Frankrike och Tyskland då den lätt bildar resistens mot ogräsmedel. Har historiskt spridits med framför allt gräsutsäde. På frammarsch i Sverige.

Se även kärrkavle. Angående kontroll finns mycket gemensamt med flyghavre och åkerven.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Fogelfors, H. & Lustig, H. (ill.). 1983. Gräs i kulturlandskapet – lantbruk, park och trädgård. Sveriges Lantbruksuniversitet. Speciella skrifter 15. Uppsala.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Fogelfors, H. & Lustig, H. (ill.). 1983. Gräs i kulturlandskapet – lantbruk, park och trädgård. Sveriges Lantbruksuniversitet. Speciella skrifter 15. Uppsala.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.