Krusskräppa

(krussyra, skräpprot, svinrot, svinskräppa, svinsyra, ) (Rumex crispus L.) Fam:. Polygonaceae

Danmark Kruset Skraeppe, Storbrittanien Curled Dock, Estland Kärnoblikas, Finland Poimuhierakka, HollandKrulzuring, Island Hrukkunjoli, Lettland Cirtaina skabene, Litauien Rauktalape rugštyne, Norge Krushøymole, Polen Szczaw kędzierzawy, Ryssland Щавель курчавый, Tyskland Krauser Ampfer,

Förr använd inom den folkliga läkekonsten t.ex. gjordes ett avkok av roten för att behandla skabb.

Se även gårdsskräppa, tomtskräppa


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.