Kamomillkulla

(Anthemis cotula L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Stinkende Gåseurt, Storbrittanien Stinking Chamomile, Estland Haisev karikakar, Finland Haisusauramo, HollandStinkende kamille, Island Hnotgæsajurt, Lettland Sunu ilzite, Litauien Šuninis bobramunis, Norge Tappgåseblom, Polen Rumian psi, Ryssland Пупавка собачья, пупавка вонючая, Tyskland Stinkende Hundskamille,

Rödlistad

Se även baldersbrå, kamomill, åkerkulla

Något kontrollbehov finns knappast för denna rödlistade art, men om så skulle vara fallet gäller samma som för arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att arten inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan)