Gårdsskräppa

(gårdskräppa, gårdsyra, ) (Rumex longifolius DC.) Fam:. Polygonaceae

Danmark By-Skraeppe, Storbrittanien Northern Dock, Estland Koduoblikas, Finland Hevonhierakka, Island Njóli, Lettland Garlapu skabene, Litauien Panamine rugštyne, Norge Høymole, Polen Szczaw domowy, Ryssland Щавель длиннолистный, Tyskland Gemuse Ampfer,

Se även krusskräppa, tomtskräppa

(Del av bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.