Fliknäva

(Geranium dissectum L) Fam:. Geraniaceae

Danmark Kløftet Storkenaeb, Storbrittanien Cut-leaved Crane´s-bil, Estland Lõhislehine kurereha, Finland Liuskakurjenpolvi, HollandSlipbladige ooievaarsbek, Island Spóablágresi, Lettland Škelta gandrene, Litauien Karpytasis snaputis, Norge Åkerstorkenebb, Polen Bodziszek porozcinany, Ryssland Герань рассечённая, Tyskland Schlitzblättriger Storchschnabel,

Se även duvnäva, mjuknäva, skatnäva, sparvnäva.

Inget ogräsproblem i dagens jordbruk.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att nävan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).