Vårförgätmigej

(Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Rank-Forglemmigej, Estland Liiv-lõosilm, Island Sandmunablom, Lettland Smiltāja neaizmirstule, Litauien Smiltyninė neužmirštuolė, Ryssland Незабудка песчаная,

Se även backförgätmigej, brokförgätmigej, åkerförgätmigej

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

Inget ogräsproblem i dagens jordbruk.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar ( t.ex. falsk såbädd) så att ogräsfröna stimuleras att gro före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att växten inte ges möjlighet att gå i blomm och sätta frö.