Lupiner

(Lupinus spp. L.) Fam:. Fabaceae

Danmark Lupiner, Storbrittanien Lupin, Finland lupiini, Island Lupina, Norge Lupiner, Tyskland lupine,

Vilda lupiner innehåller glykoalkaloider. Baljorna är giftigast och yngre lupiner är giftigare än äldre, ratas normalt av betesdjur. Räkna med att giftet inte bryts ned i den torkade växten. Hos vissa lupinarter (foderlupin, sötlupin) som odlas för foderändamål har man genom förädling reducerat alkaloidhalterna.