Knipparv

(Cerastium glomeratum ) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Opret Hønsetarm, Storbrittanien Sticky Mouse-ear , Estland Kera-kadakkaer, Finland Sykeröhärkki, Island Hnoðafræhyrna , Litauien Glaustažiedė glažutė, Norge Vegarve, Ryssland Ясколка скученная, Tyskland Knäuel-Hornkraut ,

Se även hönsarv, vårarv, våtarv.

Inget ogräsproblem i dagens jordbruk.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar ( t.ex. falsk såbädd) så att ogräsfröna stimuleras att gro före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att växten inte ges möjlighet att gå i blomm och sätta frö.