Hedge Bedstraw

(Galium album L.) Fam:. Rubiaceae

Danmark Hvid Snerre, Estland Valge madar, Finland Paimenmatara, HollandGlad walstro, Island Ljósamaðra, Lettland Baltā madara, Litauien Statusis lipikas, Norge Stormaure, Ryssland Подмаренник белый, Tyskland Wiesen-Labkraut , Storbrittanien Stormåra


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.