Common Sorrel

(Rumex acetosa L.) Fam:. Polygonaceae

Danmark Almindelig Syre, Estland Hapu oblikas, Finland Niittysuolaheinä, HollandVeldzuring, Island Túnsúra, Lettland Plavas skabene, Litauien Valgomoji rugštyne, Norge Engsyre, Polen Szczaw zwyczajny, Ryssland Щавель кислый, Tyskland Wiesen-Sauerampfer, Storbrittanien Ängssyra


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Hultin S., Carlsson G. 2009. Rensa trädgården från kirskål, kvickrot, maskros och annat ogräs. Semic.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.