Russian comfrey

(Symphytum uplandicum L.) Fam:. Boraginaceae

Estland Rootsi varemerohi, Finland Ruotsinraunioyrtti, Polen Żywokost uplandzki, Ryssland Окопник упландский, Storbrittanien Uppländsk vallört


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.