Creeping Yellow-cress

(Rorippa sylvestris (L.) Bess.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Vej-Guldkarse, Estland Metskress, Finland Rikkanenätti, HollandAkkerkers, Lettland Meža pakersa, Litauien Miškinis ceriukas, Norge Vegkarse, Polen Rzepicha leśna, Ryssland Жерушник лесной, Tyskland Sumpfkresse, Storbrittanien Strandfräne


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.