Sparvnäva

(Geranium pusillum Burm.) Fam:. Geraniaceae

Danmark Liden Storkenaeb, Storbrittanien Small-flowered Crane`s-bill, Estland Madal kurereha, Finland Pihakurjenpolvi, HollandKleine ooievaarsbek, Island Dvergblágresi, Lettland Sika gandrene, Litauien Smulkusis snaputis, Norge Småstorkenebb, Polen Bodziszek drobny, Ryssland Герань маленькая, Tyskland Kleiner Storchschnabel,

Se även duvnäva, fliknäva, mjuknäva, skatnäva.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.