Sand Rock-cress

(Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Almindelig Sandkarse, Estland Harilik liivrohi, Finland Hietapitkäpalko, HollandZandscheefkelk, Lettland Lauka sikkersa, Litauien Smiltyninis skamainis, Norge Sandskrinneblom, Polen Rzeżuszek piaskowy, Ryssland Сердечниковидник песчаный, Tyskland Sand-Schaumkresse, Storbrittanien Sandtrav


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.