Sanddådra

(Camelina microcarpa Andrz. ex DC.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Småskulpet Dodder, Storbrittanien Lesser Gold-of-pleasure, Estland Liivtuder, Finland Vehnätankio, Island Hundalin/Hárdoðra?, Lettland Sikauglu idra, Litauien Smulkiavaise judra, Norge Sanddodre, Polen Lnicznik drobnoowocowy, Ryssland Рыжик мелкоплодный, Tyskland Kleinfruchtiger Leindotter,

Rödlistad

Något kontrollbehov finns inte idag för denna rödlistade art, men om så skulle vara fallet gäller samma som för arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att sanddådran inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).