Rödsvingel

(Festuca rubra L.) Fam:. Poaceae

Danmark Rød Svingel, Storbrittanien Red Fescue, Estland Punane aruhein, Finland Punanata, HollandRood zwenkgras, Island Tunvingull, Lettland Sarkana auzene, Litauien Raudonasis eraicinas, Norge Raudsvingel, Polen Kostrzewa czerwona, Ryssland Овсяница красная, Tyskland Rotschwingel,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Basala blad  smala, hopvikta och trådlika, stråblad 2–3 mm breda, platta, kala eller något sträva, bladlister mycket tydliga, bladslidor kala, eller något sträva, nedre rödaktiga. Snärp kort (ca 1 mm). Bladöron otydliga eller saknas.

Fullvuxen planta: Tuvad med upprätt, spensligt, nästan bladlöst strå (20 – 80 cm) med underjordiska utlöpare. Vippa (5 –15 cm) under blomningen något utbredd och vanligen rödaktig.

Utbredning, växtplats och betydelse: Ett av våra vanligaste gräs och allmän i hela landet, särskilt på torra, lätta jordar. Åker- och vägkanter, gräsmark, havsstrandängar samt skräp- och ruderatmarker. Används som betes- och grönytegräs i torra lägen.

Biologi: Mycket variationsrik med flera underarter. De sorter som används till bete har långa underjordiska utlöpare, som kan bilda täta tramptåliga mattor. Förökas med frön samt vegetativt genom de underjordiska utlöparna. Frönas livslängd i marken åtminstone 3–5 år.