Mousetail

(Myosurus minimus L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Musehals, Estland Väike hiiresaba, Finland Hiirenhäntä, HollandMuizestaart, Island Músaskott, Lettland Sika pelastite, Litauien Mažoji strugena, Norge Muserumpe, Polen Mysiurek drobny, Ryssland Мышехвостник маленький, Tyskland Mäuseschwänzchen, Storbrittanien Råttsvans


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.