Målla-arter

(Chenopodium/Atriplex spp. ) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Gåsefod-arter, Storbrittanien Goosefoot/Fat Hen, Norge Melde-arter,

Se även blåmålla, fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, svinmålla och vägmålla.