Rosebay Willowherb

(Epilobium angustifolium L.) Fam:. Onagraceae

Danmark Gederams, Finland Maitohorsma, Island Sigurskufur, Norge Geitrams , Polen Wierzbówka kiprzyca, wierzbownica, Tyskland Schmalblättriges Weidenröschen , Storbrittanien Mjölkört


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Hultin S., Carlsson G. 2009. Rensa trädgården från kirskål, kvickrot, maskros och annat ogräs. Semic.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.