Lönnmålla

(Chenopodium hybridum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Hjertebladet Gåsefod, Storbrittanien Maple-leaved Goosefoot, Estland Värd-hanemalts, Finland Vaahterasavikka, HollandBasterdganzevoet, Island Hélunjólabróðir, Lettland Bastarda balanda, Litauien Margasekle balanda, Norge Hjartemelde, Polen Komosa wielkolistna, Ryssland Марь гибридная, Tyskland Bastard-Gänsefuß,

Se även blåmålla, fiskmålla, rödmålla, svinmålla, vägmålla

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att lönnmållan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Flamning

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning