Lönnmålla

(Chenopodium hybridum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Hjertebladet Gåsefod, Storbrittanien Maple-leaved Goosefoot, Estland Värd-hanemalts, Finland Vaahterasavikka, HollandBasterdganzevoet, Island Hélunjólabróðir, Lettland Bastarda balanda, Litauien Margasekle balanda, Norge Hjartemelde, Polen Komosa wielkolistna, Ryssland Марь гибридная, Tyskland Bastard-Gänsefuß,

Se även blåmålla, fiskmålla, rödmålla, svinmålla, vägmålla

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.