Klibbkorsört

(Senecio viscosus L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Klaebrig Brandbaeger, Storbrittanien Sticky Groundsel, Estland Pihkane ristirohi, Finland Tahmavillakko, HollandKleverig kruiskruid, Lettland Lipiga krustaine, Litauien Lipnioji žile, Norge Klistersvineblom, Polen Starzec lepki, Ryssland Крестовник клейкий, Tyskland Klebriges Kreuzkraut,

Se även bergkorsört, vanlig korsört, vårkorsört, stånds.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man  försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att korsörten inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Avslagning

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Ogräsharvning