Klibbkorsört

(Senecio viscosus L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Klaebrig Brandbaeger, Storbrittanien Sticky Groundsel, Estland Pihkane ristirohi, Finland Tahmavillakko, HollandKleverig kruiskruid, Lettland Lipiga krustaine, Litauien Lipnioji žile, Norge Klistersvineblom, Polen Starzec lepki, Ryssland Крестовник клейкий, Tyskland Klebriges Kreuzkraut,

Se även bergkorsört, vanlig korsört, vårkorsört, stånds. 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala (längd 6–8 mm), skaftade. Mittnerv synlig. Kala.

Örtblad: Framkommer oftast ett och ett, omvänt äggformade, så småningom dubbelt parflikiga, bladkanter sågade. Grå, tätt håriga med starkt klibbiga körtelhår.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–60 cm, vanligen starkt förgrenad. Blommor med gula tunglika kantblommor, snart tillbakarullade. Blomkorgar ej med svartaktiga ytterfjäll, kvastlikt samlade, blommar från juli till sen höst. Illaluktande och innehåller liksom övriga korsörts-arter giftiga alkaloider.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götaland och Svealand för att sedan avta norrut. Trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter, bangårdar, skräp- och ruderatmarker samt stränder, speciellt öppna, lite torra sand- och grusmarker. Sällan någet direkt problem som ogräs.

Biologi: Förökas endast med frön, som i stort sett gror under hela vegetationsperioden. Frönas livslängd i marken 1–5 år.