Kanadabinka

(Conyza canadensis (L.) Cronquist) Fam:. Asteraceae

Danmark Kanadisk Bakkestjerne, Storbrittanien Canadian Fleabane, Estland Kanada pujukakar, Finland Kanadankoiransilmä, HollandCanadese fijnstraal, Island Labansfífill, Lettland Kanadas janitis, Litauien Kanadine konyza, Norge Hestehamp, Polen Konyza kanadyjska (Przymiotno kanadyjskie), Ryssland Мелколепестничек канадский, Tyskland Kanadisches Berufkraut,

Inkom redan på 1700-talet till Europa från Nordamerika.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken får i stället dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att kanadabinkan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö.

Kanadabinkans frön är ljusgroende. Vid riklig förekomst av drösade frön ska dessa alltså inte vändas ned i marken, utan i stället ges möjlighet att gro på markytan före höstens jordbearbetning. Detta under förutsättning att fleråriga arter som kvickrot o.s.v. inte kräver omedelbara insatser efter grödans skörd (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Avslagning

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Ogräsharvning