Kanadabinka

(Conyza canadensis (L.) Cronquist) Fam:. Asteraceae

Danmark Kanadisk Bakkestjerne, Storbrittanien Canadian Fleabane, Estland Kanada pujukakar, Finland Kanadankoiransilmä, HollandCanadese fijnstraal, Island Labansfífill, Lettland Kanadas janitis, Litauien Kanadine konyza, Norge Hestehamp, Polen Konyza kanadyjska (Przymiotno kanadyjskie), Ryssland Мелколепестничек канадский, Tyskland Kanadisches Berufkraut,

Inkom redan på 1700-talet till Europa från Nordamerika.LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Brett äggrunda till nästan runda (längd 3–4 mm), skaftade. Nervatur ej synlig. Kala.

Örtblad: Första blad äggrunda så småningom allt mer lansettformade, bladkanter hela eller med enstaka tänder, framkommer ett och ett. Bildar rosett. Håriga.

Övrigt: Fullvuxna plantor (längd 20–150 cm), karaktäristisk ljusgrön färg. Mycket små, gulvita blomkorgar i grupper i gles, klaselik ställning.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i södra Götaland för att sedan avta norrut, i Norrland tillfällig. Trädgårdar, öppen mark (t.ex. trädor), banvallar, vägkanter, skräp- och ruderatmarker, ofta lite torra, soliga miljöer. I dagsläget inget större ogräsproblem på odlad mark. På frammarsch.

Biologi: Förökas endast med frön, som är vårgroende, mycket riklig fröproduktion. Frönas livslängd i marken, >5 år.