Hundkäx

(hundloka, hundfloka, ) (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) Fam:. Apiaceae

Danmark Vild Körvel, Storbrittanien Cow Parsley, Estland Mets-harakputk, Finland Koiranputki, HollandFluitekruid, Island Skógarkerfill, Lettland Meža sunburkškis, Litauien Kruminis builis, Norge Hundekjeks, Ryssland Купырь лесной, Tyskland Wiesenkerbel,

En sedan lång tid tillbaka använd färgväxt bl.a. som träbets.

(Delar av bildmaterialet från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, som stimulerar ogräsfröna att gro. Man kan också gå motsatt väg och bearbeta minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. I det senare fallet kan man i vissa situationer också uppnå motsvarande effekt genom marktäckning. Åtgärder att minska fröförrådet ska alltid kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom avslagning i hundkexens knoppstadium.

Känslig för avslagning straxt före blommning och jordbearbetning. En halvträda ger mycket god effekt. Enstaka plantor och mindre bestånd kan kontrolleras genom att skära/hugga av roten med t.ex. en spade 5 cm under markytan. Ta sedan  bort den övre delen och så i lite ängs- eller gräsfrö. Från roten som blir kvar i marken kommer inga nya skott utan den dör. Plantan behöver alltså inte grävas upp (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Avslagning

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider