Hundkäx

(hundloka, hundfloka, ) (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) Fam:. Apiaceae

Danmark Vild Körvel, Storbrittanien Cow Parsley, Estland Mets-harakputk, Finland Koiranputki, HollandFluitekruid, Island Skógarkerfill, Lettland Meža sunburkškis, Litauien Kruminis builis, Norge Hundekjeks, Ryssland Купырь лесной, Tyskland Wiesenkerbel,

En sedan lång tid tillbaka använd färgväxt bl.a. som träbets.

(Delar av bildmaterialet från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.