Fiskmålla

(Chenopodium polyspermum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Mangefröet Gåsefod, Storbrittanien Many-seeded Goosefoot, Estland Paljuseemnene hanemalts, Finland Hentosavikka, HollandKorrelganzevoet, Island Klumbunjóli, Lettland Daudzseklu balanda, Litauien Gausiasekle balanda, Norge Frømelde, Polen Komosa wielonasienna, Ryssland Марь многосемeнная, Tyskland Vielsamiger Gänsefuß,

 

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar (i detta fall under vår och försommar) som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så  frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att fiskmållan inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Flamning

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd