Kamomillkulla

(Anthemis cotula L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Stinkende Gåseurt, Storbrittanien Stinking Chamomile, Estland Haisev karikakar, Finland Haisusauramo, HollandStinkende kamille, Island Hnotgæsajurt, Lettland Sunu ilzite, Litauien Šuninis bobramunis, Norge Tappgåseblom, Polen Rumian psi, Ryssland Пупавка собачья, пупавка вонючая, Tyskland Stinkende Hundskamille,

Rödlistad

Se även baldersbrå, kamomill, åkerkullaLIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala till tunglika (längd 3–5 mm), otydligt skaftade. Nervatur ej synlig. Kala.

Örtblad: Framkommer först två och två och är enkelt parflikiga (första bladparet inga flikar), senare blad framkommer mer efter varandra och är starkt flikiga nästan dillika. Småplantor bildar bladrosett. Kala eller glest håriga.

Övrigt: Fullvuxna plantor 20–50 cm. Blomkorgarna sitter en och en på ganska korta skaft i stjäkarnas toppar och är i form och färg lika små prästkrageblommor. Illaluktande.

Utbredning, växtplats och betydelse: Sällsynt i Skåne och utmed västkusten. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och skräp- och ruderatmarker. Vårsådda grödor /kulturer. Gynnas av näringsrika förhållanden. Inget ogräsproblem under våra förhållanden.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror under våren. Frönas livslängd i marken >5 år.